BBQ/ catering

Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina, neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Situatie per 2 november 2021

Hou 1,5 meter afstand.

Ben je gevraagd om een catering te verzorgen voor een huwelijk of uitvaartplechtigheid? Check dan hoe het nu zit met de regels voor huwelijksvoltrekking of uitvaartplechtigheid.

Zorgplicht
Waar het gaat om de zorgplicht die je heb als werkgever geldt natuurlijk dat je voor jouw medewerkers altijd een veilige werkplek moet creëren en dus hou je de 1,5 meter regel in acht. Door afstand te houden, beperk je de kans op besmetting. Want deze regel blijft overeind: bij klachten blijf je thuis en laat je testen. Ben je besmet met het coronavirus dan gelden de quaraintainemaatregelen. Deze maatregelen zijn niet veranderd.

Waar moet je tijdens de cateringklus rekening mee houden?

  • Voordat je begint, voer eerst een gesprek met je klant om in te kunnen schatten of er risico’s zijn voor jou (en je team). 
  • Je dient jouw veiligheid en die van jouw medewerkers in acht te houden, afstand houden tot elkaar is belangrijk om zo (mogelijke) besmetting te voorkomen.
  • Neem maatregelen om de producten te beschermen tegen overdracht, denk aan ademschotten of biedt bijvoorbeeld 1-persoonsporties aan enzovoort.
  • Denk ook de routing en opstelling buffet zodat de gasten, jijzelf en je medewerkers onderling afstand kkunnen aanhouden. 
  • Volg de geldende RIVM-richtlijnen te allen tijde en spreek de opdrachtgever aan als de richtlijnen niet worden gevolgd.
  • Verzorg je catering op een evenement. De organisator is verantwoordelijk voor de check van het coronatoegangsbewijs.

Kan je uit het voorgaande concluderen dat je op een verantwoorde manier binnen de kaders van het RIVM een cateringklus kunt verzorgen, dan vormt dat een goede basis voor het maken van afspraken met de opdrachtgever. Dat laat dan natuurlijk onverlet dat je tijdens de klus ook moet monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.