Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren wordt Poeliersbond

De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) heet vanaf 3 december Poeliersbond. In de volksmond werd de vereniging al zo aangesproken. Samen met het nieuwe beeldmerk zorgt de nieuwe naam voor meer herkenbaarheid binnen en buiten de branche. Bovendien sluit de naam beter aan bij het gevoel dat leeft in de branche. De afkorting NBPW wordt niet meer gebruikt.

“De nieuwe naam en huisstijl laten zien waar wij voor staan als moderne vereniging. Als Poeliersbond gaan wij daarmee een nieuwe fase in met de vereniging” zegt Thomas van Meel, voorzitter van de Poeliersbond.

“Met de samenwerking die wij zijn aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Slagersvereniging willen wij meer toegevoegde waarde bieden en het verschil gaan maken in de service en ondersteuning richting de leden van de poeliersbond.”

Nieuw beeldmerk

Met de naamswijziging is ook een nieuw beeldmerk geïntroduceerd. Het nieuwe logo heeft een aantal belangrijke elementen. Het logo kijkt terug op de lange historie van zowel de branche als de Poeliersbond. Tegelijk wordt vooruit geblikt door de eigentijdse typografie en vormgeving van de huisstijl. Zo staan de ree, de fazant en de kip symbool voor de poelier en wildhandelaar. Als zodanig is het voor zowel leden als de consument herkenbaar. Met de toevoeging ‘sinds 1934’ wordt de lange historie van de branche en bond weergegeven. Ook is de nieuwe website gelanceerd.