Terugblik 2022 en vooruitblik 2023

Dit jaar hebben wij ons hard gemaakt voor de branche. Een jaar met enorme uitdagingen. Een jaar waarin wij als Poeliersbond ons hard hebben gemaakt voor de belangen van onze leden. Hieronder tref je het jaaroverzicht aan waarin je kunt lezen wat wij afgelopen jaar hebben gedaan en de plannen voor 2023.

Wat hebben wij gedaan in 2022?

• Als lid van de Poeliersbond ontving je elke twee weken de nieuwsbrief met relevant nieuws. Daarnaast vind je op de website informatie over diverse onderwerpen, van cao tot e-herkenning.
• Dit jaar zijn drie webinars georganiseerd waarin je bijgepraat bent over allergenen, hygiënecode en bedrijfsopvolging. Net als elk jaar vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
• Het lidmaatschap van de Poeliersbond levert financieel voordeel op. Zo krijg je korting op bedrijfshulpverlening via Help123 of kun je met korting gebruik maken van de registratie-app Hygiënecode Online.
• De Poeliersbond heeft dit jaar een nieuwe cao afgesloten met de vakbonden. De nieuwe cao is van kracht van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024.
• Sinds 2022 is de Poeliersbond lid van MKB-Nederland. Dit jaar is met MKB-Nederland en collega-brancheorganisaties een intensieve lobby gevoerd voor een passende tegemoetkomingsregeling energiekosten en zijn de gevolgen van de verhoging WML onder de aandacht gebracht. Daarnaast is Poelierbond aangesloten bij het project ‘Samen Digitaal Veilig’ en ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit zijn twee projecten waar je als ondernemer én lid van MKB-Nederland gebruik van kunt maken. Samen Digitaal Veilig helpt jou en jouw team verder op weg met digitale veiligheid. Mijn Digitale Zaak helpt je om jouw bedrijf verder te digitaliseren.
• Binnen de branche is een inventarisatie naar scholingsbehoefte uitgevoerd. Met SVO vakopleiding food wordt bekeken hoe dit vorm krijgt in 2023.
• Diverse leden wisten het secretariaat te vinden voor juridisch advies, maar ook voor antwoord op vaktechnologische of ondernemersvragen.
• Elke week is de actuele marktinformatie gepubliceerd op de website.

Wat gaan wij doen in 2023? 

Ook in 2023 zetten wij ons in voor onze leden. Dit doen wij individueel en collectief. Als lid van de Poeliersbond informeren wij je over belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor jou als ondernemer, werkgever en ambachtsman. En werken wij samen met MKB-Nederland en collega-brancheorganisaties nauw samen bijvoorbeeld in lobby. Wat staat nog meer op de planning?

• Vanaf januari ontvang je het vakblad De Slager. Dit is een uitgave van Koninklijke Nederlandse Slagers. De Poeliersbond krijgt een gedeelte in dit vakblad met eigen nieuws en informatie. Je krijgt maar liefst 8 edities ter waarde van € 9,50 per blad. Deze ontvang je naast de digitale nieuwsbrief die elke twee weken wordt verzonden en de wekelijkse actuele marktinformatie op www.poeliersbond.nl.
• Er komt een nieuwe kennismodule over de hygiënecode beschikbaar. Daarmee voldoe je aan de wettelijke eis om medewerkers te trainen op het gebied van hygiënisch werken. In het nieuwe jaar word je hierover verder geïnformeerd.
• De branche Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is per 2023 beschikbaar. Een RI&E is verplicht voor elke werkgever. Als lid word je ontzorgd omdat er een branche-RI&E wordt ontwikkeld. Voor veel bedrijven zijn de arbeidsrisico’s namelijk hetzelfde. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.
• Je kunt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en inhoudelijke webinars, die worden georganiseerd, bijwonen.
• Het functiewaarderingssysteem IFA wordt in 2023 ingevoerd. Als lid van de Poeliersbond word je hierin begeleid.
• Op basis van actualiteiten en geplande wetgeving komen wij op voor de Poeliersbelangen via lobby bij MKB-Nederland. En blijven wij verder samenwerken met MKB-Nederland aan gezamenlijke projecten om jou als ondernemer, werkgever en vakman te ondersteunen waar nodig.