Disclaimer

  1. In de disclaimer wordt verstaan onder:
        - de eigenaar: de eigenaar/beheerder van de website;
        - de content: alle in de website aanwezige inhoud op redactionele pagina’s;
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden op redactionele pagina’s en foto's.

  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan op redactionele pagina’s maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar.

  4. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

 

Voor opmerkingen, vragen of suggesties kun je mailen naar info@nbpw.nl.