Privacyverklaring

De Poeliersbond respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die jij ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die jij op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In onze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Bekijk de privacyverklaring