Wetgeving Wild specifiek

De post-mortemkeuring bij klein vrij wild wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steekproefsgewijs uitgevoerd. De NVWA-medewerker die deze keuring uitvoert, ziet niet alle stuks klein vrij wild die in de WBI (Wildbewerkingsinrichting) verwerkt worden. Dat betekent dat de beoordeling binnen de WBI van groot belang is om de voedselveiligheid te borgen.

Met betrekking tot de post-mortemkeuring en het toezicht op de verwerking van klein vrij wild heeft de NVWA afstemming met de NBPW gezocht om de meest voorkomende knel- en discussiepunten te bespreken.

Een en ander is in eerste instantie van belang voor de EG-erkende WBI’s maar op een aantal punten ook de niet-erkende verwerkers (poeliers) en horecabedrijven/restaurants die klein vrij wild in de huid/veren rechtstreeks door de jager geleverd krijgen.

In 2017 heeft overleg plaatsgevonden tussen de NVWA en het segment Wild en is een gezamenlijk document opgesteld met daarin een aantal richtlijnen voor wat acceptabel is of niet bij de verwerking van klein vrij wild. De Richtlijnen Verwerking Klein Vrij Wild worden periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Bestellen van de Richtlijnen Verwerking Klein Vrij Wild

De Richtlijnen Verwerking Klein Vrij Wild is te bestellen bij het secretariaat. Stuur een e-mail en wij sturen het document naar je toe.