Bestuur, kadergroep & secretariaat

De Poeliersbond is een vereniging. Leden staan centraal en hebben ook zeggenschap in de vereniging door het bestuur en de Kadergroep. Jaarlijks legt het bestuur, bestaande uit ondernemers uit de branche, tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het beleid en de begroting. 

Het bestuur bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar.

Bestuur

Het bestuur van de Poeliersbond bestaat uit de volgende personen:

  • Thomas van Meel, voorzitter
  • Nathalie Jol, penningmeester
  • Victor Brinkhorst, bestuurslid

Heb je vragen voor het bestuur? Neem dan contact via info@poeliersbond.nl

Het bestuur is op zoek naar versterking. Mail ons!

Bestuur_Poeliersbond

Kadergroep

De kadergroep heeft een brugfunctie tussen bestuur en ledenvergadering. De kadergroep adviseert, gevraagd of ongevraagd, het bestuur. De kadergroep komt twee keer per jaar bijeen met het bestuur of een delegatie daarvan. Ten aanzien van de volgende onderwerpen heeft de kadergroep een adviserende rol:

  • voorgenomen bestuursbesluiten
  • cao-wijzigingen
  • aangaan van geldelijke verplichtingen door de vereniging boven een nader te bepalen norm
  • onderwijs op brancheniveau

Secretariaat

Het secretariaat draagt zorg voor uitvoering van het beleid en is de vraagbaak voor leden. Het secretariaat analyseert ontwikkelingen, koppelt deze terug naar het bestuur en voert in opdracht van het bestuur activiteiten uit.

Het secretariaat van de Poeliersbond wordt uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. Het secretariaat is bereikbaar op het telefoonnummer 070 3314640 of via info@poeliersbond.nl 

500x500

Neem contact met ons op

Heb je een vraag of kunnen wij je ergens mee helpen?

Van maandag tot vrijdag zijn wij bereikbaar op 070 3314640 van 08.30 tot 17.00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen naar info@poeliersbond.nl