Hygiënecode

Bij het bereiden van voedsel is hygiënisch werken een absolute voorwaarde. Hygiënisch werken beschermt de gezondheid van de consument. Bovendien zijn producten door een goede hygiëne beter houdbaar, wat zowel voor de poelier zelf, als voor de consument voordelen biedt.

De Hygiënecode voor het Poeliersbedrijf helpt jou als poelier om hygiënisch te werken. Een hygiënecode voor onze sector bestaat al sinds 1995. Werken volgens de code garandeert dat de poelier aan de wetgeving rond hygiëne voldoet. Wetgeving verandert steeds. Daarom moet ook de hygiënecode veranderen. De laatste versie van de hygiënecode (2010) sluit aan bij de Europese hygiëneregels die sinds 1 januari 2006 van kracht zijn. Op dit moment is de nieuwe hygiënecode bijna gereed

De Europese hygiëneverordeningen stellen eisen voor alle stadia van productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Er moet gewerkt worden volgens procedures die gebaseerd zijn op de beginselen van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). In dit systeem beschrijft het bedrijf zijn productie en geeft het aan hoe het de voedselveiligheid beheerst. Poeliers kunnen hieraan voldoen door gebruik te maken van deze hygiënecode.

Als het bedrijf geen gebruik maakt van de hygiënecode, is het verplicht een eigen voedselveiligheidssysteem op te zetten. Het bedrijf moet dan zelf alle mogelijke risico’s analyseren, nagaan waar de risico’s zich in het proces kunnen voordoen, de kritische punten in het proces aanwijzen en doeltreffende controle- en bewakingsprocedures opstellen. In de hygiënecode zijn deze stappen al uitgevoerd. Een bedrijf hoeft dit niet meer zelf te doen.

Naast het voldoen aan de wetgeving, heeft het werken volgens de hygiënecode diverse andere voordelen:

  • Het (laten) invullen van de controlelijsten geeft makkelijker inzicht in de eigen bedrijfsvoering. Hierdoor kan de oorzaak van problemen achterhaald worden, in plaats van alleen de gevolgen aan te pakken;
  • Als een klant ziek is geworden na het eten van een product van het bedrijf, kan het bedrijf aansprakelijk gesteld worden. Met behulp van de ingevulde controlelijsten kan er aangetoond worden dat er volgens de wettelijke voorschriften wordt gewerkt, en er zoveel mogelijk is gedaan om een veilig product te maken.

Op wie is de code van toepassing?

De hygiënecode is opgesteld voor poeliersbedrijven die rechtstreeks leveren aan consumenten, instellingen en horeca. De code is tevens bruikbaar voor ambulante poeliers en voor andere bedrijven die vergelijkbare processen hebben.

Bestellen

De hygiënecode is te bestellen bij het secretariaat van de Poeliersbond door een e-mail te sturen naar info@poeliersbond.nl.

De prijs bedraagt voor leden € 80 en voor niet leden € 120 exclusief BTW en verzendkosten.

Meer weten over wild en hygiëne