Lid worden

Wij ondersteunen onze leden, zowel individueel als collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, individueel advies, producten en diensten, financieel voordeel, informatie en inspiratie.

Per 1 januari 2022 is de Poeliersbond aangesloten bij MKB-Nederland. Lees hier meer.

Ledenvoordelen

Als lid van de Poeliersbond heb je de volgende voordelen:

Belangenbehartiging

Informatie

  • tweewekelijks een online nieuwsbrief met verenigings- en branchenieuws
  • ledenbijeenkomsten
  • uitgebreide kennisdossiers op de website
  • marktinformatie

Producten & diensten

 

Contributie

De contributie voor 2023 is vastgesteld op €531,81 exclusief btw. De bijdrage voor dit lidmaatschap blijft gelijk aan 2022. De kosten stijgen explosief en daar is aandacht voor.

Op de factuur zie je naast de contributie ook het jaarlijkse bedrag voor het lidmaatschap van MKB-Nederland. In 2023 betaalt elk lid een kennismakingstarief van €79,77, voor dit lidmaatschap. MKB-Nederland is belangrijk voor de lobby van poeliers die wordt versterkt door de samenwerking met de daarbij aangesloten brancheorganisaties, waaronder Koninklijke Nederlandse Slagers. Meer dan ooit is duidelijk dat het collectief opkomen voor de belangen van poeliers noodzakelijk is. Daarnaast biedt MKB-Nederland extra kennis op onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het mkb.

Op elk moment in het jaar kun je lid worden van de Poeliersbond. Het contributiebedrag wordt berekend aan de hand van de maand waarop je lid wordt. Het verenigingsjaar eindigt op 31 december. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Deze dien je schriftelijk, per brief of e-mail, door te geven. 

Partner

Voor bedrijven die gelieerd zijn aan de poeliersbranche is er de mogelijkheid om partner te worden van de Poeliersbond. Als partner ontvang je een abonnement op De Slager, tweewekelijks de nieuwsbrief per e-mail en uitnodigingen voor evenementen. Een partner heeft geen stemrecht. De bijdrage voor dit partnerschap is €1.056,99 per jaar. 

Voorwaarden: een aanvraag voor het partnerschap wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. De contributieperiode is gelijk aan het kalenderjaar. Een beëindiging van dit partnerschap kan alleen per einde van het jaar. De opzegging is op dezelfde wijze als een lid. 

Meld je aan