Lid worden

Wij ondersteunen onze leden, zowel individueel als collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, individueel advies, producten en diensten, financieel voordeel, informatie en inspiratie.

Download de infographic

Ledenvoordelen

Als lid van de Poeliersbond heb je de volgende voordelen:

 

Belangenbehartiging

  • actieve vereniging die jouw belangen behartigt als ondernemer, werkgever en vakman
  • individuele belangenbehartiging op juridisch, ondernemers- en vaktechnologisch gebied

Informatie

Producten & diensten

Contributie

De hoogte van de contributie is voor 2021 vastgesteld op € 531,81 exclusief BTW. De contributie voor 2021 wordt niet geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS).

Op elk moment in het jaar, kun je lid worden van de Poeliersbond. Het verenigingsjaar eindigt op 31 december. Het contributiebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal maanden dat nog resteert, wanneer het lidmaatschap na 1 juli wordt aangegaan. Een opzegging dient schriftelijk (per brief of e-mail) gedaan te worden. 

Meld je aan als lid