Lid worden

Wij ondersteunen onze leden, zowel individueel als collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, individueel advies, producten en diensten, financieel voordeel, informatie en inspiratie.

Per 1 januari 2022 is de Poeliersbond aangesloten bij MKB-Nederland. Lees hier meer.

Ledenvoordelen

Als lid van de Poeliersbond heb je de volgende voordelen:

 

Belangenbehartiging

Informatie

  • tweewekelijks een online nieuwsbrief met verenigings- en branchenieuws
  • ledenbijeenkomsten
  • uitgebreide kennisdossiers op de website
  • marktinformatie

Producten & diensten

 

Contributie

De hoogte van de contributie is voor 2022 vastgesteld op € 531,81 exclusief BTW. De contributie voor 2022 wordt niet geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS).

Op elk moment in het jaar, kun je lid worden van de Poeliersbond. Het verenigingsjaar eindigt op 31 december. Het contributiebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal maanden dat nog resteert, wanneer het lidmaatschap na 1 juli wordt aangegaan. Een opzegging dient schriftelijk (per brief of e-mail) gedaan te worden. 

Meld je aan als lid