Lid worden

Wij ondersteunen onze leden, zowel individueel als collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, individueel advies, producten en diensten, financieel voordeel, informatie en inspiratie.

Per 1 januari 2022 is de Poeliersbond aangesloten bij MKB-Nederland. Lees hier meer.

Ledenvoordelen

Als lid van de Poeliersbond heb je de volgende voordelen:

Belangenbehartiging

Informatie

  • tweewekelijks een online nieuwsbrief met verenigings- en branchenieuws
  • 8x per jaar vakblad De Slager
  • ledenbijeenkomsten
  • uitgebreide kennisdossiers op de website
  • marktinformatie

Producten & diensten

Contributie

Elk jaar wordt de contributie vastgesteld. Voor 2024 is er een verandering in het contributiesysteem gekomen. Lees hier meer over op deze pagina

Op elk moment in het jaar kun je lid worden van de Poeliersbond. Het contributiebedrag wordt berekend aan de hand van de maand waarop je lid wordt. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Deze dien je schriftelijk op te zeggen voor het einde van het kalenderjaar, uiterlijk 1 oktober. Dit kan per brief of e-mail.  

Bekijk hier de contributie voor 2024

Partner

Voor bedrijven die gelieerd zijn aan de poeliersbranche is er de mogelijkheid om partner te worden van de Poeliersbond. Als partner ontvang je een abonnement op De Slager, tweewekelijks de nieuwsbrief per e-mail en uitnodigingen voor evenementen. Een partner heeft geen stemrecht. De bijdrage voor dit partnerschap is €1.056,99 per jaar. 

Voorwaarden: een aanvraag voor het partnerschap wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. De contributieperiode is gelijk aan het kalenderjaar. De opzegging is op dezelfde wijze als een lid. 

Meld je aan