Cao

Als werkgeversorganisatie heeft de Poeliersbond met de vakbonden CNV en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten.

Het is belangrijk om als branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te hebben. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs gecreëerd.

Het secretariaat van De Raad is onlangs overgegaan van APPR naar de Koninklijke Nederlandse Slagers. Voor jou als ondernemer maar ook voor de werknemers in de branche verandert er niets, behalve de contactgegevens.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de cao is hier te vinden. Cao-teksten uit eerdere cao's vind je hier

Vragen?

Heb je een specifieke vraag over de cao? Neem dan contact op met De Raad: info@depoeliers.nl 

Download hier de volledige cao-tekst inclusief lonen