Cao

Als werkgeversorganisatie heeft de Poeliersbond met de vakbonden CNV en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten.

Het is belangrijk om als branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te hebben. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs gecreëerd.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de cao is hier te vinden.

Vragen?

Heb je een specifieke vraag over de cao? Neem dan contact op met De Raad: mail@bureau-deraad.nl.

Handige downloads

Cao-teksten uit eerdere cao's vind je hier