Cao

Als werkgeversorganisatie heeft de Poeliersbond met de vakbonden CNV en FNV een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten.

Het is belangrijk om als branche een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te hebben. Door een cao wordt voor de hele branche een gelijk speelveld, met duidelijke regels en rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs gecreëerd.

Het secretariaat van De Raad is onlangs overgegaan van APPR naar de Koninklijke Nederlandse Slagers. Voor jou als ondernemer maar ook voor de werknemers in de branche verandert er niets, behalve de contactgegevens. 

Cao en IFA

Cao-partijen, verenigd in De Raad, hebben eerder besloten per 1 juli 2023 het functiewaarderingsysteem IFA in de branche in te voeren. Hierdoor is de arbeidsvoorwaardencao tussentijds gewijzigd. Er zijn niet alleen cao-bepalingen aangepast, maar per 1 juli 2023 kent de cao ook 11 nieuwe salarisschalen. De loongroepen 1 t/m 5 zijn tot en met 30 juni 2023 van toepassing. Qua lonen is loongroep 1 het beste te vergelijken met salarisschaal 3, loongroep 2 is te vergelijken met salarisschaal 4 enz.

Cao-teksten uit eerdere cao's vind je hier

Heb je een specifieke vraag over de cao? Neem dan contact op met De Raad: info@depoeliers.nl 

Download hier de volledige cao-tekst

Download hier het uurloon overzicht