Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet dan rapporteren welke besparende maatregelen je hebt genomen. Vanaf 1 juli 2023 start de nieuwe ronde.

Een gezonde economie waarin wij bewust met onze energiebronnen omgaan: daar moeten wij allemaal wat mee. De Informatieplicht Energiebesparing is één van de middelen om die bewustwording te stimuleren. De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Je moet rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Wat en hoe? Je leest het op deze pagina

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de informatieplicht energiebesparing vind je hier.

Wat houdt deze informatieplicht in?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. Vanaf 1 juli 2023 volgt een nieuwe ronde.

Lees verder over erkende maatregelen en meer

Wat betekent dit voor jou?

De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Valt jouw bedrijf binnen die doelgroep, dan moet je vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Voor poeliers geldt de EML Detailhandel; deze vind je hier.

Check of je valt onder de informatieplicht

Stappenplan Informatieplicht

Er is een eenvoudige tool om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is: het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en je weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen, moet je weten wat jouw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. Je kunt dit vinden op je jaarrekening of bepalen aan de hand van je maandelijkse afschriften. 

Bekijk de checklist

In beeld

Eerder gepubliceerd