WW-premie

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Het kabinet wil hiermee werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie (7,94%) voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie (uniforme Awf-premie) vervalt vanaf dat moment.

Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?

Als werkgever betaal je de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.

De werkgever mag ook de lage WW-premie betalen als:

  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Je een leerling in dienst hebt die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening, door beide partijen ondertekend en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • Jij een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Wanneer betaalt de werkgever de hoge WW-premie?

Voor alle andere dienstverbanden anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst. In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

  1. Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt;
  2. Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Meer weten? Check www.rijksoverheid.nl/wab of neem contact met ons op!

Lees meer in de factsheet

Premiedifferentiatie WW in vragen en antwoorden

1

Meer informatie

Om werkgevers te helpen heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd. Daarin lees je welke voorwaarden gelden voor het toepassen van de lage WW-premie. Klik hier voor de informatie

Terug naar dossier