MKB-Nederland

Om de lobby van de Poeliersbond verder gestalte te geven, is de Poeliersbond sinds 1 januari 2022 lid van MKB-Nederland. Voor diverse onderwerpen zoals wet- en regelgeving wordt de belangenbehartiging van de Poeliersbond versterkt door samenwerking met andere brancheorganisaties. In de vereniging MKB- Nederland werkt de Poeliersbond samen met tientallen brancheorganisaties waaronder KNS om zo een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel.

De belangen van de poeliersbranche worden bij MKB-Nederland behartigd door KNS. KNS heeft een positie in het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland en participeert in vele adviescommissies om zo het belang van de slager- en poelierondernemers kenbaar te maken. 

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de Poeliersbond de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Op de contributienota van de Poeliersbond die je jaarlijks ontvangt, worden de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland doorbelast. Voor 2022 worden de kosten voor het lidmaatschap uit eigen middelen betaald. 

 

Lees hier de lobbyresultaten

Eerder gepubliceerd