Duurzaam Energie Besparen

Het online programma Duurzaam Energie Besparen (DEB) is ontwikkeld voor ondernemers om inzicht te geven in waar zij op energie kunnen besparen. Met deze digitale bespaarassistent krijg je praktische hulmiddelen om energie- en daarmee geld -te besparen. Zo helpt DEB elke MKB-ondernemer met het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet milieubeheer én is het tegelijkertijd goed voor je portemonnee. Poeliersbond is als branchevereniging hierbij aangesloten waardoor leden gratis gebruik kunnen maken van DEB.

Quick wins

Met het online programma kan je direct zien hoeveel euro’s je minder hoeft uit te geven door energiebesparende maatregelen. Onderdeel van het programma is ook een digitale bespaarassistent. Die geeft aan wat je kan doen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn quick wins vermeld die het makkelijkst geld opleveren en vaak eenvoudig kunnen worden toegepast.

Wet Milieubeheer

Het initiatief vloeit voort uit de Wet Milieubeheer. Die verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Voor mkb-ondernemers is het belangrijk dat zij hier op een praktische manier invulling aan kunnen geven. Dat heeft bij de ontwikkeling van DEB.nl centraal gestaan. Energie- én kostenbesparing gaan hand in hand. Omdat de mogelijkheden voor energiebesparing ook interessant zijn voor bedrijven die onder de wettelijk verplichte grens blijven, kunnen alle ondernemers er gebruik van maken.

Praktische maatregelen

MKB-Nederland en het ministerie van EZK willen mkb-ondernemers stimuleren om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Daarom is veel werk gemaakt van de vertaling van verplichtingen naar praktische maatregelen. Jij als ondernemer krijgt advies in begrijpelijke taal, kan kiezen welke optie het beste bij de eigen onderneming past en wat het oplevert. Met het programma kan je ook een eigen besparingsprogramma voor de komende jaren ontwikkelen. Zo wordt duurzaamheid onderdeel van de bedrijfsvoering.

Klik hier voor de bespaarassistent