Aandachtsgebieden bij overdracht of beëindiging van een bedrijf

Bij een overdracht of staking komt veel kijken en dat wordt vaak onderschat. Het is belangrijk om op tijd met dit proces te beginnen. Tijdens dit proces zijn er vier belangrijke aandachtsgebieden waar je rekening mee moet houden. Dit zijn emotionele, fiscale, financieel-economische en juridische aspecten.

Eigenlijk zijn het vier aparte aandachtsgebieden, die elk om specifieke kennis vragen. Maar je zult in de praktijk merken dat ze elkaar sterk beïnvloeden. Lees hier meer over de vier aandachtsgebieden.

Emotie

Om het proces van bedrijfsopvolging goed in te steken moet je als eerste bij jezelf te rade gaan; hoe wil je het aanpakken, hoe ziet het ideale plaatje er voor jou uit, wil je dat je levenswerk wordt voortgezet? Dit zijn een paar vragen die bij het emotionele aspect komen kijken en waar men niet altijd genoeg aandacht en tijd aan besteedt. Zorg dat je jouw wensen en doelen goed in kaart brengt en daar heb je tijd voor nodig. Het gaat niet alleen om jezelf maar ook om jouw partner, medewerkers en klanten.

Nadat je je wensen en doelen op een rij hebt gezet is de volgende stap om te kijken of deze ook haalbaar zijn. Als je al een opvolger hebt is het belangrijk dat je aan elkaar je wensen bekend maakt: hoe zien jullie de toekomst? Als er (nog) geen opvolger in beeld is dien je ook een plan te maken voor het geval er geen opvolger voorbij komt. Daarna kun je aan de slag met het maken van een plan waarbij de fiscale, juridische en financiële aspecten aan de orde komen. Zoals gezegd zijn deze aspecten nauw met elkaar verbonden.

Juridisch

Tijdens jouw loopbaan als ondernemer ben je verplichtingen en/of overeenkomsten aangegaan. Mogelijk is er sprake van een huurovereenkomst, één of meerdere arbeidsovereenkomsten en/of andere contracten, verzekeringen etc. Stel, in overleg met jouw accountant, een lijst op van alle zakelijke overeenkomsten en/of contracten die je bent aangegaan. Noteer per overeenkomst en/of contract de ontbindende voorwaarden dan wel de opzegtermijn. Aangegane overeenkomsten en verplichtingen zijn vaak bepalende factoren voor het moment van stoppen. Voor meer informatie kun je de juristen van de Poeliersbond raadplegen.

Fiscaal

Wat er op fiscaal gebied geregeld moet worden is erg verschillend per ondernemer. Zaken als de ondernemingsvorm, leeftijd, keuzes in stoppen of overdragen en afrekenen of afstorten hebben invloed op de acties die je moet nemen. Zorg dat je op tijd een adviseur of accountant in de arm neemt om je hierbij te ondersteunen. Zij adviseren hoe je je slagerij verkoopklaar en toekomstgericht kunt maken, waar je belastingen over moet betalen en hoe de overdracht in goede orde kan verlopen met het opzetten van een structureel plan.

Financieel

Verder gaat het niet alleen om wat je wilt maar ook om wat je kunt. Dit kun je bepalen door een financieel plan op te (laten) stellen. Daarmee krijg je een goed inzicht in je financiële situatie nu en na de overname. Breng de inkomsten en uitgaven als gevolg van de overname in kaart, aangevuld met inkomsten en uitgaven na bedrijfsbeëindiging. Bekijk hier goed je huurovereenkomst, de overeenkomsten met medewerkers en welke contracten en verzekeringen je hebt lopen en wat de ontbindende voorwaarden hiervan zijn. En vergeet niet dat er ook kosten doorlopen nadat je je bedrijf hebt overgedragen. Een voorbeeld zijn de accountantskosten die nog een jaar tot anderhalf jaar doorlopen.

Ga ook goed na wat je privé- uitgaven zijn. Poeliers hebben niet altijd een goed beeld wat zij privé uitgeven. Als je een eigen bedrijf hebt worden bepaalde privéuitgaven nogal eens zakelijk geboekt. Dus, kijk heel goed welke kosten je allemaal maakt zodat je een duidelijk beeld hebt over je situatie. Ook het financiële plan is een belangrijke richtingwijzer voor het moment van stoppen.

 

Terug naar bedrijfsopvolging