ZorgPortaal

Heb je werknemers in dienst? Dan komt er veel op je af als je te maken krijgt met zieke medewerkers. Een griepje is vaak wel te overzien. Als blijkt dat je werknemer voor lange tijd uit de roulatie is, wordt het een ander verhaal. Ga je op zoek naar een vervanger, dan word je geconfronteerd met dubbele lonen. De eerste twee jaren moet je immers het loon van de zieke werknemer doorbetalen.

Daarnaast ben je wettelijk verplicht de werknemer te begeleiden bij een snelle terugkeer op de werkvloer. En wat moet je allemaal regelen als blijkt dat je werknemer na twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) terecht komt? Hoe ga je om met deze extra geld- en kopzorgen?

De Poeliersbond heeft samen met SuperGarant gewerkt aan een oplossing om leden volledig te ontzorgen op het gebied van verzuim. Die oplossing hebben we het ZorgPortaal genoemd. Dit ZorgPortaal biedt dekking voor de loondoorbetalingsverplichting en je krijgt ondersteuning van een arbodienst die je helpt om de werknemer snel en duurzaam terug te laten keren en alle administratieve rompslomp rondom de WGA word je uit handen genomen.

Wat maakt het ZorgPortaal zo bijzonder

Het ZorgPortaal is een complete oplossing voor alles wat geregeld moet zijn wanneer een werk­nemer ziek wordt, in één geïntegreerd pakket. Dat betekent één aanspreekpunt voor arbo- & verzuim­begeleiding, loondoorbetaling en re-integratie. Door de korte lijnen tussen de verschillende onderdelen kunnen de casemanagers heel snel schakelen. Je hebt bijvoorbeeld geen lange wachttijden om goedkeuring te krijgen over het inzetten van re-integratie middelen. De casema­nagers kunnen die direct inzetten als dat nodig is. Daardoor is de kans op een snelle en duurzame terugkeer van de zieke medewerker groter en krijg je meer grip op je verzuim.

En wat helemaal bijzonder is dat het ZorgPortaal de cao voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven volgt. En wijzigt de cao, dan worden de voorwaarden aangepast. Hiermee worden financiële verassingen voorkomen. Nu en in de toekomst.

Pluspunten ZorgPortaal

Naast de scherpe premie kent dit pakket een aantal pluspunten ten opzichte van andere pakketten:

  • 100% vergoeding van interventies en spoor 2 trajecten (re-integratie bij een ander bedrijf)
  • Garantietegen UWV boetes bij het niet nakomen van de verplichte doorlooptijden van de te nemen acties
  • Minder administratie door één systeem, volledig online
  • Snellebetaling van schade
  • Eigen casemanagers & bedrijfs­artsen
  • Cao volgend
  • Vast aanspreekpunt voor alle vragen over arbo & verzuim­begeleiding, loondoor­betaling en re-integratie
  • Stap je over, dan wordt de opzegging van je huidige pakket geregeld.

Meer informatie

Ga naar de website van het ZorgPortaal. Bel voor meer informatie naar 070 777 57 06 of mail naar info@nbpwzorgportaal.nl.